การเดินทาง

การเดินทาง

ชีวิตที่ไม่มีใครมาขีดเส้นให้เดิน นอกจากตัวของเราเอง
ชีวิตที่อาจไม่สวยหรู แต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ต้องจดจำ

คนเราจึงมีเรื่องที่ไม่น่าจดจำและเรื่องที่น่าจดจำมากมาย
ดังนั้น ในชีวิตคนเราจึงมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดี เป็นส่วนผสมผสาน
คละเคล้าในมนุษย์ทุกคน อยู่ที่ว่าจิตใต้สำนึกมันหล่อหลอม
ให้เกิดสิ่งไหนมากกว่ากันเท่านั้นเอง

ถ้าไม่มีความชั่ว แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือ ความดี
ถ้าไม่มีผู้ชาย แล้วจะรู้ได้อย่างไร ว่าสัดส่วนที่ตรงกันข้าม
เรียกว่า ผู้หญิง

มนุษย์พื้นฐานเป็นนักเดินทางมาตั้งแต่เกิดทุกคน
อยู่ที่เราเลือกจะเดินทางในรูปแบบไหน
บางคนก็เลือกเดินทางแบบสบายๆๆ
ตรงกันข้าม
บางคนเลือกที่จะฝ่าฟันกับความยากลำบาก

แล้วตอนนี้ละ
ทุกคนกำลังเลือกเดินทางแบบไหนกัน
สำหรับฉัน เลือกที่จะเดินฝ่าฟันกับอุปสรรค
ไม่ใช่ว่าฉันจะไม่ชอบการเดินทางแบบสบายๆ
แต่ฉันว่าเส้นทางที่ฉันเลือก
หรืออาจจะเป็นเส้นทางที่ฉันไม่มีโอกาสได้เลือกก็ตาม
อาจจะโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
คิดว่า เส้นทางนี้มันรับรู้ได้ถึงชีวิตของฉันจริงๆ

     Share

<< หลงทาง >>

Posted on Mon 8 Dec 2008 12:39


 

 

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh